V Magazine

Txema Yeste 

mayo 2010

Txema Yeste v-magazine-hairdo-1 v-magazine-hairdo-3 v-magazine-hairdo-4v-magazine-hairdo-2